รอบรู้เรื่องอาเซียน : เรียนรู้ด้วยตนเอง

รอบรู้เรื่องอาเซียน : เรียนรู้ด้วยตนเอง

ขอให้นักเรียนทุกคนศึกษาบทอ่านเรื่องอาเซียน พร้อมทั้งทำแบบทดสอบวัดความรู้ด้วยตนเอง ในขณะที่ครูเดินทางไปพบหมอที่โรงพยาบาลราชวิถี และโรงพยาบาลรามาธิบดีฯ

หากมีข้อสงสัย หรือติดขัดเรื่องใดให้โพสต์คำถามไว้นะคะ เดี๋ยวครูจะแวะมาตอบให้ค่ะ

ทำแบบทดสอบอาเซียนที่นี่ค่ะ >> แบบทดสอบ ชุดที่ 1

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>