รอบรู้เรื่องอาเซียน : เรียนรู้ด้วยตนเอง

รอบรู้เรื่องอาเซียน : เรียนรู้ด้วยตนเอง

ขอให้นักเรียนทุกคนศึกษาบทอ่านเรื่องอาเซียน พร้อมทั้งทำแบบทดสอบวัดความรู้ด้วยตนเอง ในขณะที่ครูเดินทางไปพบหมอที่โรงพยาบาลราชวิถี และโรงพยาบาลรามาธิบดีฯ

หากมีข้อสงสัย หรือติดขัดเรื่องใดให้โพสต์คำถามไว้นะคะ เดี๋ยวครูจะแวะมาตอบให้ค่ะ

ทำแบบทดสอบอาเซียนที่นี่ค่ะ >> แบบทดสอบ ชุดที่ 1

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.