งานนี้ห้ามลบเด็ดขาด-รางวัลไทยกู๊ดวิว 2556 – นางกฤตยา ศรีริ 2556

รางวัลไทยกู๊ดวิว 2556 – นางกฤตยา ศรีริ 2556

http://www.thaigoodview.com/contestasean

1. แม่ต้องการ Rank Tank

2. ปรับตัวเลขสถิติให้ตรงกับสถิติธงชาติ 152464

3. ต้องการตัว Tranlation  ภาษา อยู่ข้างบนสุด

4. เติมแบบประเมิน Take out surway now ที่เป็นรูปนิ้วมือ

5. เปลี่ยนแพลง ให้สนุกสนานร่าเริง บรรเทิงศิลป์

6.ต้องการรูปธงชาติอาเซียนแบบ ASEANTHAIINTH แต่งแบบนั้นให้น่ารักนะ…
7. ยุบเมนู Glossary * Perfix suffix -Teacnical ไปไว้ใน Lesson

8. ทำ Link  สวัสดีไทยแลนด์ ให้ link ไปถูกต้อง…มีภาพด้วยนะ

9.  ทำ link ของ ASEANTHAI.IN.TH เอา ป้ายเด็กจับมือกันสีดำมาเป็นโลโก้

10. ทำ link ของ www.krupu.com/aseanZone เอาโลโก้ของเราและติด link ให้สมบูรณ์ด้วย

11. เอาข้อสอบ Onet ภาษาอังกฤษ ม.ต้น – ม.ปลาย มาติดให้ด้วย – จัดหมวดหมู่ใน Examination …กราบลากอดหมอนนอนก่อนหละ

Category: ไม่มีหมวดหมู่  Comments off

ตามเคลียร์งานที่ค้างให้ชัดเจน….วันนี้

ยัง…อันที่เอามาทำวิจัยน่ะไปไหน…ความสามารถในการเขียนเอามาจากหนังสือเล่มไนหละ…

1. อัพเดทงาน Cartoon Story Marker
1.1. ของนักเรียนที่เหลือโดยเฉพาะที่สามารถใส่เสียงได้
เรียบร้อยแล้วค่ะ

2. สถิติการเข้าชมของ http://www.krupu.com/smedu/ ยังหายอยู่ปรับให้ถูกต้อง
แก้ไขเรียบร้อยแล้วค่ะ

3. เอางานการ์ตูนที่เป็นข้อสอบติด Slide Share ขึ้นทุกชุด 15 ข้อ Family- Education- Culture-Health-ฯลฯ
แก้ไขเรียบร้อยแล้วค่ะ

4. Presentation 7  นาที
เรียบร้อยแล้วค่ะ *******

5. ยืนคำร้องขอปลดบล๊อกของWordPress อย่างไงเด็กต้องทำต่อไป
เรียบร้อยแล้วค่ะ-แล้วอยู่ไหนหละ….
มันจะดูไม่ได้ค่ะ เพราะมันส่งไปทางเจ้าหน้าที่ WordPress ด้วยการ Report รออย่างเดียวค่ะ

6. คำนิยาม – ความสามารถในการเขียน

การเขียนคือการเรียบเรียงความรู้ ความคิด ประสบการณ์ต่าง ๆ ตลอดจน ความรู้สึกนึกคิด และจินตนาการออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร จะเป็นข้อความสั้น ๆ ทํานองคําขวัญร้อย แก้วสั้น ๆ หรือบทกวีนิพนธ์ก็ได้ ข้อเขียนต่าง ๆ เหล่านี้จะมีเอกภาพ มีความเป็นตัวของมันเองทั้งในด้าน ความคิดและการใช้ภาษาเรียบเรียง เมื่อผู้เขียนสามารถเรียบเรียงความรู้ ความคิดของตนเองออกมาเป็นภาษาเขียนได้แล้ว ก็ จะต้องเขียนเพื่อสื่อความหมายให้ผู้อ่านเข้าใจได้ และสามารถใช้ภาษาเขียนได้อย่างถูกต้องอีกด้วย 

สุจริต เพียรชอบ และ สายใจ อินทรัมพรรย์ (2523 : 134)

สุจริต เพียรชอบ และ สายใจ อินทรัมพรรย์. วิธีสอนภาษาไทยในระดับมัธยมศึกษา. แผนกมัธยมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2523.

รายงานการวิจัยการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ โดยใช้ภาพการ์ตูนด้านความเข้าใจในการอ่าน และความสามารถในการเขียน  ในรายวิชาวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2556

animated-gif-2-f

Category: ไม่มีหมวดหมู่  Comments off

22222-ตามแก้งานให้แม่ด้วยด่วนปุดๆๆ…ขอบคุณ

1. http://wowbetter.wordprees.com/

2013kitaya1

2037Ngip

งานเด็กโดนบล๊อก

2. wow-asean เพลงกับธงชาติแม่ซอนกันจ๊า

http://kitayapoo.wix.com/wow-asean#!laos/c1d9

3. สถิติของครูปูดอทคอม/ Smedu  หายมานานแล้ว 5,389,604 http://www.krupu.com/smedu/

“”ได้โปรดดูแล้วให้ด้วย

3. รบกวนงานวิจัยทำให้เสร็จวันพุธนี้นะ………

 

 

งานที่ทำด้วย wix.com …เฉพาะนักเรียนกลุ่มสนใจมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 – ใช้เวลาแค่ 10 วันที่เรียนรู้และลงมือทำชิ้นงาน

ชื่อ http://chadagorn17.wix.com/wow-thai-sweet2013

1. นางสาวชฎากรณ์  อุไรรักษ์ เลขที่ 13

2. นางสาว ดารุณี ชื่นวานร เลขที่ 42

ชื่อ http://loojp100054.wix.com/wow-house-flower

1.นางสาวณัฐริกาญ อาญาเมือง

2.นางสาวนุสรา ชะสอนรัมย์

3.นางสาวสิรินทรา จารัตน์

1.tae_jrpro@thaimail.com

468402071

2.chayanan2000@hotmail.com

0883531920

3.Gamezaa-14310@hotmail.com

120539

4.kcd0123@hotmail.com

0881133245

5.banyapo125@hotmail.com

0878687257

6.jam3ddm@gmail.com

0908219804

7.wachairawut@hotmail.com

0807393578

8.aum_petarpond@hotmail.com

0823268552

9.game12369874123@gmail.com

0881076928

10.jum-150840@hotmail.com

jum 15270

11.kanlove26@hotmail.com

0854946616

12.0801565131 รหัสและอีเมลล์

13.aon_aon15329@hotmail.co.th

0804667490

14.modxza15016@hotmail.com

0875068709

15.0837296451

67896789

16.beenaruk_99@hotmail.com

0851588754

17.0815934372

0815934372

18.chop_490@hotmail.com

19.0853375449

0881014525

20.suwanee_latloen@hotmail.com

0854163919

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Category: ไม่มีหมวดหมู่  Comments off

1031012002-สทศ.

tM5GFGt2

Category: ไม่มีหมวดหมู่  Comments off

ซ่อน 2013 – โค้ช wigget :ซ้าย – ขวา

เว็บไซต์โรงเรียนภัทรบพิตร

<center><p><a href=”http://www.phatthara.ac.th” target=”_blank”>
<img height=”130″ src=”http://www.phatthara.ac.th/web1/file_editor/image/logopb%E0%B8%AA%E0%B8%B5.gif” width=”130″ border=”0″></a>
</p></center>

 

โค้ชHTML5 – การนับถอยหลัง อาเซียน

 

โค้ช wiggget ๙้าย ขาว …….เบา ๆๆ สไตล์ครูปู

<center>
<p><a href=”http://www.krupu.com/myway/” target=”_blank”>
<img height=”77″ src=”http://www.aseanthai.in.th/beloved/wp-content/uploads/2013/04/myway150.png” width=”150″ border=”0″></a></p>
<p><a href=”http://www.aseanthai.in.th/beloved” target=”_blank”>
<img height=”92″ src=”http://www.aseanthai.in.th/beloved/wp-content/uploads/2013/04/beloved150.png” width=”150″ border=”0″></a> </p>
<p><a href=”http://www.aseanthai.in.th/hello” target=”_blank”>
<img height=”68″ src=”http://www.aseanthai.in.th/beloved/wp-content/uploads/2013/04/lion150.png” width=”150″ border=”0″></a> </p>
<p><a href=”http://www.krupu.com/sharing” target=”_blank”>
<img height=”100″ src=”http://www.aseanthai.in.th/beloved/wp-content/uploads/2013/04/sharing150.png” width=”150″ border=”0″></a> </p>
<p><a href=”http://www.krupu.com/homework” target=”_blank”>
<img height=”170″ src=”http://www.krupu.com/sharing/wp-content/uploads/2012/05/banner-copy.jpg” width=”159″ border=”0″></a></p>
</center>

 

รางวัลชนะเลิศครูปู อจท.+ไไทยกูดวิ๊ว http://www.thaigoodview.com/node/152675

 

<p><a href=”http://www.youtube.com/kitayapoo” target=”_blank”>
<img class=”auto-style1″ height=”98″ src=”http://cache.ohinternet.com/images/e/ef/Youtube_logo.png” width=”170″ /></a><br />

<a href=”http://www.slideshare.net” target=”_blank”>
<img class=”auto-style2″ height=”58″ src=”http://www.digitalvisitor.com/assets/images/images/slidesharelogo.jpg” width=”170″ /></a></p>
<p>&nbsp;</p>

 

ที่สมัคร Thai Smedu 2013 http://thaismedu.com/index.php?option=com_smartformer&formid=14

Category: ไม่มีหมวดหมู่  Comments off

เมื่อ 1 วันเราเปลี่ยนได้หลายอารมณ์

เราก็มีการเปลี่ยนแปลงได้หลายอารมณ์
เพลงวัยรุ่นของแม่ปู

เพลงตามมี่

 

Category: ไม่มีหมวดหมู่  Comments off

รหัส 0833819933narong

Mr. Narong Rriri รหัส 0833819933narong
kitayapoo@pil.in.th 5599555

 

รางวัลชนะเลิศอจท. ครูปู….http://www.thaigoodview.com/node/152675

เว็บไซต์กระทรวงเกี่ยวกับอาเซียน http://www.asean.moe.go.th/

งานนี้มีเฮ…ฉอ….http://www.krutube.tv/watch.php?vid=6752bff17

Category: Knowledge  Comments off