1031012002-สทศ.

tM5GFGt2

Category: ไม่มีหมวดหมู่  Comments off

ซ่อน 2013 – โค้ช wigget :ซ้าย – ขวา

เว็บไซต์โรงเรียนภัทรบพิตร

<center><p><a href=”http://www.phatthara.ac.th” target=”_blank”>
<img height=”130″ src=”http://www.phatthara.ac.th/web1/file_editor/image/logopb%E0%B8%AA%E0%B8%B5.gif” width=”130″ border=”0″></a>
</p></center>

 

โค้ชHTML5 – การนับถอยหลัง อาเซียน

 

โค้ช wiggget ๙้าย ขาว …….เบา ๆๆ สไตล์ครูปู

<center>
<p><a href=”http://www.krupu.com/myway/” target=”_blank”>
<img height=”77″ src=”http://www.aseanthai.in.th/beloved/wp-content/uploads/2013/04/myway150.png” width=”150″ border=”0″></a></p>
<p><a href=”http://www.aseanthai.in.th/beloved” target=”_blank”>
<img height=”92″ src=”http://www.aseanthai.in.th/beloved/wp-content/uploads/2013/04/beloved150.png” width=”150″ border=”0″></a> </p>
<p><a href=”http://www.aseanthai.in.th/hello” target=”_blank”>
<img height=”68″ src=”http://www.aseanthai.in.th/beloved/wp-content/uploads/2013/04/lion150.png” width=”150″ border=”0″></a> </p>
<p><a href=”http://www.krupu.com/sharing” target=”_blank”>
<img height=”100″ src=”http://www.aseanthai.in.th/beloved/wp-content/uploads/2013/04/sharing150.png” width=”150″ border=”0″></a> </p>
<p><a href=”http://www.krupu.com/homework” target=”_blank”>
<img height=”170″ src=”http://www.krupu.com/sharing/wp-content/uploads/2012/05/banner-copy.jpg” width=”159″ border=”0″></a></p>
</center>

 

รางวัลชนะเลิศครูปู อจท.+ไไทยกูดวิ๊ว http://www.thaigoodview.com/node/152675

 

<p><a href=”http://www.youtube.com/kitayapoo” target=”_blank”>
<img class=”auto-style1″ height=”98″ src=”http://cache.ohinternet.com/images/e/ef/Youtube_logo.png” width=”170″ /></a><br />

<a href=”http://www.slideshare.net” target=”_blank”>
<img class=”auto-style2″ height=”58″ src=”http://www.digitalvisitor.com/assets/images/images/slidesharelogo.jpg” width=”170″ /></a></p>
<p>&nbsp;</p>

 

ที่สมัคร Thai Smedu 2013 http://thaismedu.com/index.php?option=com_smartformer&formid=14

Category: ไม่มีหมวดหมู่  Comments off

เมื่อ 1 วันเราเปลี่ยนได้หลายอารมณ์

เราก็มีการเปลี่ยนแปลงได้หลายอารมณ์
เพลงวัยรุ่นของแม่ปู

เพลงตามมี่

 

Category: ไม่มีหมวดหมู่  Comments off

รหัส 0833819933narong

Mr. Narong Rriri รหัส 0833819933narong
kitayapoo@pil.in.th 5599555

 

รางวัลชนะเลิศอจท. ครูปู….http://www.thaigoodview.com/node/152675

เว็บไซต์กระทรวงเกี่ยวกับอาเซียน http://www.asean.moe.go.th/

งานนี้มีเฮ…ฉอ….http://www.krutube.tv/watch.php?vid=6752bff17

Category: Knowledge  Comments off

ผู้คิดร้ายเปลี่ยนแปลง ลักลอบ ทำร้ายข้อมูล ประสงค์ร้าย…ไม่เจริญเด้อ

ผู้คิดร้ายเปลี่ยนแปลง ลักลอบ ทำร้ายข้อมูล ประสงค์ร้าย

ท่านได้ละเมิดลิขสิทธิ์ทางคอมพิวเตอร์ต่อเว็บไซต์นี้

ครูปูต่อไปนี้ผู้ดูแลระบบจะขอดำเนินคีดทางกฏหมายให้ถึงที่สุด

Category: ไม่มีหมวดหมู่  Comments off

Do the best …You can do….2014

Category: ไม่มีหมวดหมู่  Comments off

IF I CATCH YOU – VIDEO OFICIAL – MICHEL TELÓ- เรียนภาษาอังกฤษผ่านเพลง


IF I CATCH YOU – VIDEO OFICIAL – MICHEL TELÓ- เรียนภาษาอังกฤษผ่านเพลง
ระหว่างวันที่ 23 – 30 มิถุนายน 2557

Category: ไม่มีหมวดหมู่  Comments off

What are you doing?

Category: ไม่มีหมวดหมู่  Comments off