รหัส 0833819933narong

Mr. Narong Rriri รหัส 0833819933narong
kitayapoo@pil.in.th 5599555

 

รางวัลชนะเลิศอจท. ครูปู….http://www.thaigoodview.com/node/152675

เว็บไซต์กระทรวงเกี่ยวกับอาเซียน http://www.asean.moe.go.th/

งานนี้มีเฮ…ฉอ….http://www.krutube.tv/watch.php?vid=6752bff17

Category: Knowledge  Comments off

ผู้คิดร้ายเปลี่ยนแปลง ลักลอบ ทำร้ายข้อมูล ประสงค์ร้าย…ไม่เจริญเด้อ

ผู้คิดร้ายเปลี่ยนแปลง ลักลอบ ทำร้ายข้อมูล ประสงค์ร้าย

ท่านได้ละเมิดลิขสิทธิ์ทางคอมพิวเตอร์ต่อเว็บไซต์นี้

ครูปูต่อไปนี้ผู้ดูแลระบบจะขอดำเนินคีดทางกฏหมายให้ถึงที่สุด

Do the best …You can do….2014

IF I CATCH YOU – VIDEO OFICIAL – MICHEL TELÓ- เรียนภาษาอังกฤษผ่านเพลง


IF I CATCH YOU – VIDEO OFICIAL – MICHEL TELÓ- เรียนภาษาอังกฤษผ่านเพลง
ระหว่างวันที่ 23 – 30 มิถุนายน 2557

What are you doing?

เวลาในชีวิตเหลือน้อย – เริ่มนับถ้อยหลังแล้ว

62013_kitokitaเวลาในชีวิตเหลือน้อย – เริ่มนับถ้อยหลังแล้ว ทำใจให้สงบ อยู่กํบความว่างเปล่า อยู่ให้ติดกับสุญตา – อย่าฟุ้ง – อนัตตา – อนัตตา

ติดตาม ตรวจสอบ -5 มิถุนายน 2557

คาบ 2-3 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 เป็นนักเรียนหญิงทั้งหมดมารียน 17 คน ส่วนหนึ่งไปเป็นพี่เลี้ยงที่วัดป่าไพบูลย์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ขอนักเรียนที่ขาดเรียนติดตาม ตรวจสอบการบ้านได้ที่นี้
1. play
2. is taking
3. do not have
don’t have
4. isn’t looking – today
5. is working – moment
6. we you I they – go
She He It Kitaya goes