What is ASEAN?

12 Comments

 1. นางสาวอมรรัตน์ ชะรุงรัมย์ ม.5/1 เลขที่ 38 พฤศจิกายน 19, 2012 12:59 pm  ตอบกลับ

  ดิฉันได้เรียนรู้ความเป็นมาของอาเชียนแล้วค่ะและดิฉันขอขอบคุณอาจารย์มากๆๆค่ะ

 2. นางสาวจุฑาภร ไชยศรีรัมย์ ม/ เลขที่ พฤศจิกายน 20, 2012 7:53 am  ตอบกลับ

  ดิฉันได้เรียนรู้ความเป็นมาของอาเชียนแล้วค่ะและดิฉันจะนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาาใช้ให้ถูกต้องขอบคุณอาจารย์มากๆๆค่ะ

 3. นางสาวพิกุลทอง ผดุงแดน เลขที่24 ชั้น ม.5/1 พฤศจิกายน 20, 2012 8:15 am  ตอบกลับ

  จากที่ได้ศึกษาจากใบงานนี้แล้ว ก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับอาเซียนเพิ่มขึ้น ละเอียดขึ้น แม้จะเป็นภาษาอังกฤษ อ่านออกบ้างไม่ออกบ้างแต่ก็น่าสนใจ ทำให้รู้คำศัพท์ใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นด้วย ขอขอบคุณแม่ปูมาก ๆ คะ ^__^

 4. นาย สิรภพ ทมโคตร ม.5/1 เลขที่ 8 ธันวาคม 5, 2012 1:01 am  ตอบกลับ

  สำหรับใบงาน What is ASEAN?
  ก็ทำให้ได้รู้ เรื่องต่างๆ ภายในประชาคมอาเซียนเพิ่มมากขึ้น
  อย่างที่ไม่เคยได้ศึกษามาก่อนๆ ซึ่งขอบคุณมาก สำหรับขอมูลดีๆ ครับ ^^

 5. นางสาว ศิรินภา อาญาเมือง ชั้นม.5/1 เลขที่ 33 ธันวาคม 6, 2012 12:29 pm  ตอบกลับ

  ดิฉันได้ศึกษาใบงานแล้ว ก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับอาเซียนมากขึ้น ได้คำศัพท์ใหม่ๆมากขึ้น ขอบคุณคุณครูค่ะ

 6. นายฉัตรชัย บรรเทิงใจ ชั้นม.5/1 เลขที่46 ธันวาคม 6, 2012 12:41 pm  ตอบกลับ

  จากที่ได้ศึกษาใบความรู้นี้แล้ว ทำให้รู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนมากขึ้น และคำศัพท์ที่แปลกใหม่ ขอบคุณครับ

 7. นางสาวศนิภา รอบแคว้น ม.5/1 เลขที่31 ธันวาคม 6, 2012 5:44 pm  ตอบกลับ

  ศึกษาใบงานนี้แล้ว ก็ได้รู้ประวัติอาเซียนขึ้นมามากเลยที่เดียวค่ะ เป็นข้อมูลที่ดีมากๆเลย

 8. นางสาวศรินชยาก์ อักษรพรม ชั้นม.5/1 เลขที่ 32 ธันวาคม 6, 2012 6:20 pm  ตอบกลับ

  ดิฉันได้เรียนรู้ความเป็นมาของอาเชียนแล้วค่ะและดิฉันจะนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาาใช้ให้ถูกต้องขอบคุณค่ะอาจารย์

 9. เด็กชาย พิพัฒน์ เลไธสง ม.5/1 ธันวาคม 6, 2012 8:30 pm  ตอบกลับ

  ใบงานนี้เป็นใบงาน ที่น่าศึกษารู้ประวัติความเป็นมาของ อาเซียนมากๆครับ

 10. นางสาวศรินชยาก์ อักษรพรม ม.5/1 เลขที่ 32 ธันวาคม 6, 2012 8:54 pm  ตอบกลับ

  ดิฉันได้ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนมากขึ้นค่ะ

 11. นาย ณัฐพล บุญสด ม.5/1 เลขที่ 2 ธันวาคม 6, 2012 9:21 pm  ตอบกลับ

  จากที่ได้ศึกษาทำให้ผมมีความรู้เกี่ยวกับอาเซียนมากขึ้นครับ

 12. นายวัชรพงษ์ น้อยเจริญ ม.5/1 เลขที่ 6 ธันวาคม 6, 2012 10:01 pm  ตอบกลับ

  สำหรับใบงาน What is ASEAN?
  ก็ทำให้ได้รู้ เรื่องต่างๆ ภายในประชาคมอาเซียนเพิ่มมากขึ้นคับและสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้คับ

Leave a comment

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *