Latest news

แจ้งข่าวสาร

เวียดนามขอเชิญผู้สนใจส่งภาพถ่าย รายงานข่าว หรือภาพยนตร์สารคดี

เข้าประกวดในงานนิทรรศการภาพถ่าย รายงานข่าว และภาพยนตร์สารคดี

เพื่อการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประชาคมอาเซียน

1241362043

ด้วยกระทรวงสารสนเทศและการสื่อสารสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจะเป็นเจ้าภาพจัดงานนิทรรศการภาพถ่าย รายงานข่าว และภาพยนตร์สารคดี เพื่อการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประชาคมอาเซียน (Festival of Photos-Reportage-Documentary Film on environmental protection and climate change in ASEAN Community) เพื่อส่งเสริมวิสัยทัศน์อาเซียน 2563 (ASEAN Vision 2020) ในการสร้างประชาคมอาเซียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยมีกลไกการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนของทรัพยากรธรรรมชาติของภูมิภาค พร้อมกับมาตรฐานความเป็นอยู่ของประเทศสมาชิกอาเซียน ที่มีประสิทธิภาพในการนี้  กระทรวงสารสนเทศและการสื่อสารสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจึงขอเชิญบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรเอกชน ที่มีความสนใจส่งภาพถ่าย รายงานข่าว และภาพยนตร์สารคดี  เข้าร่วมประกวดในนิทรรศการดังกล่าว ภายใต้หัวข้อ “ การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในประชาคมอาเซียน(Environment protection and Climate change in ASEANCommunity)”

 

ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556โดยสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

กรมประชาสัมพันธ์ โทร. 02-618 2323 ต่อ 1723  หรือ

ติดต่อโดยโดยตรงไปที่กระทรวงสารสนเทศและการสื่อสารสาธารณสังคมนิยมเวียดนามผ่านทางไปรษณีย์อิเลคทรอนิกส์ : dic@mic.gov.vn

ไฟล์แนบ

ข้อมูลจาก กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ


รองชนะเลิศอันดับ 1
นางกฤตยา ศรีริ รับมอบรางวัลเงินสด 30,000 บาท โครงการประกวดสื่อดิจทอล ประจำปีการศึกษา 2555 ของอักษรเจริญทัศน์ร่วมกับไทยกู๊ดวิว ณ หอประชุมรัตติภัทร วันที่ 29 พฤษภาคม 2556 โรงเรียนภัทรบพิตร อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

มอบโดยนายกชภัทร  สงวนเครือ และนายวิรัตน์  นันทนิตติ ตัวแทนผู้ได้รับมอบอำนาจจากหจก.อักษรเจริฯทัศน์ อจท. และ นายกิตติ  บุญเชิด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 (สพม.32) เป็นสักขีพยาน
แหล่งอ้างอิง  http://www.thaigoodview.com/node/152675

winnner2013


Announce

รู้เท่าทัน แบงค์พันปลอม

*** ไปอ่านเจอมาเห็นว่ามีประโยชน์ เลยนำมาฝากเพื่อนๆ สมาชิกชาว TTP กันครับ ***

cover974x350x1000

รู้เท่าทัน แบงค์พันปลอม ก่อนต้องตรอมใจพลาดท่า มิจฉาชีพ

แนะวิธีตรวจสอบธนบัตรฉบับใบละ 1,000 พันบาท ของจริงมูลค่าล้นหลาม กับของปลอมที่ทำเนียนซะดูเหมือน แตกต่างกันอย่างไร สังเกตได้จากที่นี่

กลายเป็นกระแสที่ทำให้ทั้งคนกระเป๋าหนัก และไม่หนักทั้งหลายต้องตื่นตัว หวาดระแวงกันไปทั่ว เมื่อขณะนี้พบว่า ขบวนการมิจฉาชีพสุด ร้ายกาจ ได้ก่อปฏิบัติการสอดไส้แบงค์พันปลอม สร้างความปั่นป่วนและระบาดไปทั่วทุกสถานที่ๆ มีการจับจ่ายซื้อของ จนหลายคนหวาดผวาไม่กล้ารับเพราะเกรงจะได้ไม่คุ้มเสีย เมื่อต้องเอาของจริงที่มีมูลค่าต่างไปตามต้นทุนวัตถุดิบไปแลกกับเศษกระดาษตบ ตาที่ไร้ค่า ไม่เว้นแต่ธนาคารต่างๆ ที่ก็ไม่วายต้องตกเป็นเหยื่อ (เพิ่มเติม…)