เกี่ยวกับผู้จัดทำเว็บไซต์

นางกฤตยา ศรีริ (Mrs. Kitaya Sriri)
สอนรายวิชา ภาษาอังกฤษ ช่วงชั้นที่ 4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ติดตามข่าวสารได้ที่ ครูปู.คอม (http://www.krupu.com)
E-Mail: kitayaguru@yahoo.com

โรงเรียนภัทรบพิตร ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ หรือ http://www.phatthara.ac.th
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรมย์ เขต1 หรือ http://buriram1.go.th

 
 
 

 


สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์โดย นางกฤตยา ศรีริ
บ้านเลขที่ 137 ม.11 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 หรือติดต่อ kitayaguru@yahoo.com